×

หุ้น MASTER เข้าเทรดกระดาน mai วันแรกพุ่ง 35.33% จากราคา IPO

25.01.2023
  • LOADING...
หุ้น MASTER

หุ้น บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ หรือ หุ้น MASTER เป็นหุ้น IPO ตัวที่สองที่เข้าซื้อขายในปี 2566 โดยเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ (25 มกราคม) เป็นวันแรก ราคาเปิดการซื้อขายที่ 62.25 บาท เพิ่มขึ้น 16.25 บาท หรือ 35.33% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 46 บาท 

 

บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรภายใต้ชื่อ ‘โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ’ โดยให้บริการศัลยกรรมได้หลากหลาย เช่น ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมยกคิ้วและกรอบหน้า ศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมดูดไขมันปรับรูปร่าง ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมปรับโครงสร้างรูปหน้า เป็นต้น

 

MASTER เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มบริการ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,040 ล้านบาท และมีมูลค่าระดมทุนคิดเป็นมูลค่าขาย IPO 2,990 ล้านบาท 

 

MASTER มีทุนชำระแล้ว 240 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 190 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะนำหุ้นออกขาย 15 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 48.75 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 9.75 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่เกิน 6.5 ล้านหุ้น 

 

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 36.85 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มี บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม 

 

ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเพื่อขยายพื้นที่ศูนย์บริการและสำนักงาน รองรับบริการที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

 

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ

 

MASTER มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวมาศฉมาดล ถือหุ้น 67.97% 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising