×

‘กองบัญชาการตำรวจสันติบาล’ ตำรวจขับฮาร์ลีย์ ผู้ปฏิบัติภารกิจปิดทองหลังพระ พิทักษ์ความมั่นคงของประเทศมาตลอด 91 ปี

09.04.2024
  • LOADING...
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

HIGHLIGHTS

  • “กองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบงานการข่าว ความมั่นคงของประเทศ สถาบันหลักของชาติ ประเมินภัยคุกคาม ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบและการก่อการร้ายในประเทศ ลักษณะภารกิจคือการปิดทองหลังพระ หรือปิดทองใต้ฐานพระอย่างแท้จริง” ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลบอกเล่าถึงแกนหลักของหน่วยงาน

THE STANDARD ได้พูดคุยกับ พล.ต.ท. อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ถึงเรื่องราวความเป็นมาของหนึ่งในหน่วยงานตำรวจที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘หน่วยงานด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติภารกิจปิดทองหลังพระ’ ดำรงอยู่คู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมายาวนานถึง 91 ปี

 

ชื่อหน่วยงาน ‘ตำรวจสันติบาล’ ที่ใครหลายคนได้ยินแค่ชื่ออาจจะไม่คุ้นชิน แต่ถ้าหากหยิบยกภาพของขบวนรถจักรยานยนต์ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน หรือจักรยานยนต์เกียรติยศที่ทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยให้แก่ขบวนบุคคลสำคัญของประเทศ เชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกออกในทันที

 

 

ความเป็นมาของตำรวจสันติบาล

 

พล.ต.ท. อภิชาติ เล่าถึงความเป็นมาว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 7 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก่อตั้ง ‘ตำรวจสันติบาล’ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจนครบาลและตำรวจภูธร

 

โดยอำนาจหน้าที่ตำรวจสันติบาลในปัจจุบันมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์, พระราชินี, พระรัชทายาท, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์, พระบรมวงศานุวงศ์, ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

 

รวมไปถึงทำงานด้านการข่าวกรองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนสถาบันหลักของชาติ งานการข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย งานข่าวระหว่างประเทศ และงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

 

“โดยสรุปคือกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบงานการข่าว ความมั่นคงของประเทศ สถาบันหลักของชาติ ประเมินภัยคุกคาม ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบและการก่อการร้ายในประเทศ ภารกิจเป็นการปิดทองหลังพระ หรือปิดทองใต้ฐานพระอย่างแท้จริง” พล.ต.ท. อภิชาติ กล่าว

 

 

จักรยานยนต์เกียรติยศ ตัวแทนการถวายความปลอดภัย

 

สำหรับความเป็นมาของจักรยานยนต์เกียรติยศ พล.ต.ท. อภิชาติ เล่าว่า เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 ตำรวจสันติบาลได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

โดยนำจักรยานยนต์ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน ในสมัยนั้นซึ่งเป็นระบบเกียร์มือ มีรถพ่วงข้าง ออกตรวจบริเวณรอบพระราชวังดุสิตและพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจการถวายความปลอดภัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 กองพลาธิการ กรมตำรวจ ได้จัดซื้อจักรยานยนต์ฮาร์ลีย์-เดวิดสันรุ่นใหม่ให้ตำรวจสันติบาลเพื่อใช้ในภารกิจ อาทิ

 

  • นำ-แซงขบวนถวายความปลอดภัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • นำ-แซงขบวนเพื่อให้เกียรติบุคคลในระดับประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลในฐานะแขกของรัฐบาล เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย

 

พล.ต.ท. อภิชาติ กล่าวต่อว่า จักรยานยนต์เกียรติยศได้ถูกนำมาใช้ในภารกิจนำ-แซงขบวนถวายพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ ถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงพระราชอาคันตุกะเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ผู้นำรัฐบาลต่างประเทศ และแขกของรัฐบาล ภารกิจนี้จึงถือเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของความมั่นคงของประเทศชาติ

 

ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จักรยานยนต์เกียรติยศบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีการรวบรวมจักรยานยนต์เกียรติยศทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่พร้อมประวัติในแต่ละรุ่นให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมศึกษา

 

“หัวใจหลักของตำรวจสันติบาลแท้จริงแล้วคือหน่วยงานพิเศษ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Special Branch ความมุ่งหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องตระหนักเสมอคือเราทำงานด้านความมั่นคง สืบสวนหาข่าว ป้องกันภัยที่จะเกิดต่อประเทศ เราทำด้วยความเชื่อมั่นคือไม่หวังชื่อเสียง ยศ ตำแหน่ง เราไม่มีผลประโยชน์ที่ต้องมาแก่งแย่งกัน” พล.ต.ท. อภิชาติ กล่าว

 

 

35 ปีบนเส้นทางถวายความมั่นคง

 

ร.ต.อ. วันชัย สุวรรณโณ รองสารวัตรป้องกัน กองกำกับการ 6 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 3 คือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจขับจักรยานยนต์เกียรติยศถวายความปลอดภัยมาเป็นระยะเวลา 35 ปี เปิดใจว่า

 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การได้ถวายงานให้เจ้านายทุกพระองค์ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิต รวมถึงในวันนี้ตัวเองก็ภูมิใจที่มีความสามารถและได้เป็นส่วนหนึ่งของตำรวจสันติบาลที่ทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยและความมั่นคงของสถาบันหลักของประเทศ

 

ซึ่งกว่าจะได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี้ ตำรวจฮาร์ลีย์ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกฝนจากบริษัทรถจักรยานยนต์จนมีความชำนาญ และเข้าสู่การฝึกการขับที่มีรูปแบบพิเศษ เช่น การเข้าโค้ง การคำนวณจังหวะในขบวน การใช้สัญญาณมือ และการแปรขบวน

 

“วันนี้เราเองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรถ เพราะถ้าหากคนกับรถไม่เข้าใจกันก็คงทำหน้าที่ออกมาได้ไม่ดี” ร.ต.อ. วันชัย กล่าว

 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising