×

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น STARK หลังเข้าเงื่อนไขเพิ่ม เหตุมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด

25.10.2023
  • LOADING...
หุ้น STARK

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกแถลงการณ์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่า STARK จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนนั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าว STARK วันที่ 25 กรกฎาคม 2566)

 

เนื่องจาก STARK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย ‘SP’ (Suspension) หลักทรัพย์ของ STARK ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด

 

ทั้งนี้ หาก STARK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดภายใน 2 ปีนับจากวันขึ้นเครื่องหมาย SP หรือภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ STARK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ STARK ต่อไป

 

ก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้หุ้น STARK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยขึ้นเครื่องหมาย ‘NC’ (Non-Compliance) พร้อมขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อสั่งห้ามซื้อหรือขายหุ้น STARK ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ไปจนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน จากเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ และดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติพอกลับมาซื้อ-ขายได้ตามปกติ 

 

นอกจากนี้ยังได้ขึ้นเครื่องหมาย ‘NP’ (Notice Pending) หุ้น STARK เนื่องจากไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่า STARK จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising