×

SOLAR แจงไม่ทราบผู้ทำรายการบิ๊กล็อต 18% ยันโครงสร้างบริหารไม่เปลี่ยน ไม่เข้าเกณฑ์เทนเดอร์

03.08.2021
  • LOADING...
solar

บมจ.โซลาร์ตรอน หรือ SOLAR ชี้แจงหลังได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าปรากฏรายการซื้อขายหุ้น SOLAR ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 คิดเป็นสัดส่วน 18.38% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

 

บริษัทขอชี้แจงให้ทราบว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ถือหุ้นที่เข้าทำรายการดังกล่าว หากบริษัทมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือเมื่อบริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง

 

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานและนโยบายการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด และไม่เข้าเกณฑ์ในการทำคำเสนอซื้อ (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์) 

 

SOLAR ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่างๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) ดังนี้ 

 

  1. ศึกษิต เพชรอำไพ สัดส่วน 11.99%

 

  1. ศรีศักร เดชกิจวิกรม สัดส่วน 10.713%

 

  1. วศิน เดชกิจวิกรม สัดส่วน 8.554% 

 

  1. ชูชาติ เพ็ชรอำไพ สัดส่วน 5.525% 

 

  1. น้ำฝน วัฒนชัย สัดส่วน 4.766% 

 

ขณะที่ราคาหุ้นวานนี้ (2 สิงหาคม) ปิดการซื้อขายที่ 1.79 บาท +0.04 บาท หรือ +2.29% 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising