×

3 องค์กรผนึกกำลัง เปิดตัวหอฟอกอากาศ ‘ฟ้าใส’ สู้วิกฤต PM2.5

15.01.2020
  • LOADING...
PM2.5

วันนี้ (15 มกราคม) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ บริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง ชื่อ ‘ฟ้าใส’ ด้วยเทคโนโลยีการฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด ซึ่งสามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยนำร่องติดตั้งที่โครงการ 101 True Digital Park 

 

โดย วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย MQDC ไม่จำกัดการใช้เฉพาะแค่ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างประโยชน์สู่สาธารณชนเป็นวงกว้าง 

 

ทางด้าน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอฟอกอากาศฟ้าใสว่า หอฟอกอากาศฟ้าใสจะทำหน้าที่ฟอกอากาศที่เต็มไปด้วยมลภาวะให้ใสสะอาด ปลอดฝุ่นพิษ PM2.5 ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาร่วมกันกับ บริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด

 

สำหรับการทำงานของหอฟอกอากาศฟ้าใส จะทำงานโดยประสานระบบพลังงานไฮบริดคือ การใช้พลังงานจากแผงโดยสารเซลล์ ขนาด 3,850 วัตต์ ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก โดยหลักการทำงานเริ่มต้นจากการใช้ใบพัดความเร็วสูงดึงอากาศเข้าไปในระบบ และแยกฝุ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยความเร็วลม ด้วยการปล่อยละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่น 3 ชั้น ต่อเนื่องด้วยระบบ Jet Ventur Scrubber ซึ่งระบบทั้งหมดใช้น้ำ 70 ลิตร ทำให้สามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยระบบอัจฉริยะจะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ใบพัดให้สอดคล้องกับความเข้มข้นของฝุ่นละออง จนระดับความเข้มข้น PM2.5 ลดลงถึงเกณฑ์ปกติ โดยทาง RISC ได้มีแผนการพัฒนาหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง บนงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท

 

“จากปัญหาฝุ่นละอองพิษ PM2.5 ที่ชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงที่กำลังเผชิญอยู่ นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทาง RISC ในฐานะนักวิจัยและค้นคว้านวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต จึงมุ่งศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะปัญหาภายนอกอาคารอย่างเรื่องฝุ่นพิษ PM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง จึงก่อให้เกิดแนวคิดการยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมืองในชื่อ ‘ฟ้าใส’ หรือหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

 

ทั้งนี้ หอฟอกอากาศฟ้าใสดังกล่าวติดตั้งอยู่ที่ 101 True Digital Park บริเวณโครงการ Whizdom 101 โดยเริ่มทดลองใช้เป็นเวลา 2-3 เดือน เพื่อสรุปผลลัพธ์อีกครั้ง

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories