×

ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กภูเก็ตกว่า 100 คน แต่งดำร้องสุดารัตน์หาทางช่วย หลังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการ

โดย THE STANDARD TEAM
12.10.2021
  • LOADING...
small hotel operator

วันนี้ (12 ตุลาคม) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมรับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมบูติกจังหวัดภูเก็ตกว่า 100 คน หลังเดินทางมาเข้าพบพรรคไทยสร้างไทย เพื่อขอให้ช่วยเหลือผลกระทบจากการสิ้นสุดการผ่อนผันผู้ประกอบการโรงแรมตามคำสั่ง คสช. ที่ 6/2552 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา 

 

ดร.โภคินกล่าวว่า กฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงแรมมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายควบคุมอาคาร จนกระทั่งมีคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 เพื่อผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ผิดกฎหมายได้เข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง จนถึงวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีโรงแรมทั้งสิ้นกว่า 70,000 ทั่วประเทศ แต่ได้รับใบอนุญาตเพียง 20,000 แห่งเท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กเป็นหลัก เนื่องจากติดปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร ที่มุ่งเน้นอาคารขนาดใหญ่เป็นหลักสำหรับเป็นโรงแรม 

 

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมในระยะเร่งด่วนคือ รัฐบาลต้องผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงแรมอย่างน้อยอีก 3 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ 

 

โดยให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ขออนุญาตตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ได้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเบื้องต้น สามารถเปิดกิจการควบคู่กับการปรับปรุงอาคารตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 1 ซึ่งอนุญาตให้อาคารเก่าก่อนปี พ.ศ. 2559 สามารถปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2567 ให้ได้รับอนุญาตชั่วคราว เพื่อเปิดกิจการ และร่วม Phuket SandBox ได้ หรือออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพื่อทดแทนคำสั่งหัวหน้า คสช. และขอให้สมาชิกสมาคมท่ีพักบูติกภูเก็ตจำนวนกว่า 80 รายที่เคยอยู่ในระบบ SHA+ สามารถดำเนินกิจการรับนักท่องเที่ยวได้ตามเดิม และเร่งรัดกำชับหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาผู้ที่อยู่ในกระบวนการขอใบอนุญาตประเภทโฮมสเตย์และโรงแรมโดยเร่งด่วน (ลดขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน) 

 

“นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยมองว่าการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะต้องยกร่างกฎหมาย หรือแก้ไขกฎหมายโรงแรม โดยแยกเป็นโรงแรมในแต่ละประเภท ให้มีชนิดของโรงแรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้โรงแรมแต่ละชนิดได้เข้าสู่กฎหมายได้อย่างถูกต้อง” ดร.โภคินกล่าว

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising