×

สิงคโปร์ประกาศยืดช่วงเวลาเกษียณอายุ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน-สังคมผู้สูงอายุ ก่อนเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ปี 2021

19.08.2019
  • LOADING...

เมื่อวานที่ผ่านมา (18 ส.ค.) นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง ของสิงคโปร์ ประกาศแผนยืดช่วงเวลาการเกษียณอายุออกไปจากเดิม 62 ปี เป็น 65 ปี อีกทั้งอนุญาตให้ต่ออายุการจ้างงาน หรือการจ้างงานใหม่ได้ถึงอายุ 70 ปี จากเดิม 67 ปี และเพิ่มอัตราการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสังคมผู้สูงอายุ ก่อนจะส่งต่ออำนาจให้แก่ผู้นำคนใหม่ในการเลือกตั้งปี 2021

 

ปัจจุบันสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่พลเมืองมีอายุขัยยืนยาวมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก หรือเกือบ 85 ปี อีกทั้งยังมีพลเมืองที่อายุเกิน 100 ปีขึ้นไปราว 1,300 คน จากพลเมืองไม่ถึง 6 ล้านคน รัฐบาลสิงคโปร์จึงปรับตัวให้สอดรับกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยได้ทุ่มงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินนโยบายเพื่อกลุ่มคนผู้สูงอายุสูงถึง 6.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 1.4 แสนล้านบาท) โดยเฉพาะการสนับสนุนสวัสดิการด้านสาธารณสุข

 

นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว สิงคโปร์ยังเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำของประเทศ ให้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อีกทั้งยังจะสนับสนุนโรงเรียนเตรียมอนุบาล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์อาจส่งต่ออำนาจในการบริหารประเทศให้แก่ผู้นำคนที่ 4 ของประเทศในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะจัดขึ้นภายในวันที่ 15 เมษายน 2021 หลังจากนั่งเก้าอี้ผู้นำมานานแล้วกว่า 15 ปี

 

ภาพ: Mikhail Metzel / TASS via Getty Images

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising