Menu
216558

สิงคโปร์เตรียมปฏิรูประบบการศึกษา ยกเลิกการแบ่งสายนักเรียนมัธยม หวังใช้ทั่วประเทศในปี 2024

07.03.2019
  • LOADING...
Singapore 2024 ending the streaming for students

ถึงแม้สิงคโปร์จะถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีระบบการศึกษาคุณภาพดีมาโดยตลอด แต่พวกเขาก็ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และกำลังจะปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่ โดยจะยกเลิกระบบการแบ่งสายนักเรียนออกเป็นสายปกติ (เทคนิคและวิชาการ) และสายพิเศษในระดับชั้นมัธยมตามคะแนนที่วัดได้จากชั้นประถม ซึ่งใช้มานาน 40 ปี เพราะรัฐบาลมองว่าระบบดังกล่าวล้าสมัยและเป็นการแบ่งแยกนักเรียนที่เก่งและไม่เก่ง

 

ออง ยี คุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อรัฐสภาสิงคโปร์ว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ สิงคโปร์จะเริ่มปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาโดยให้โรงเรียน 25 แห่งเริ่มยกเลิกการแบ่งสายตั้งแต่ปีหน้า และจะทยอยบังคับใช้ระบบใหม่กับโรงเรียนมัธยมจนครบทุกแห่งภายในปี 2024

 

หลังปฏิรูปแล้ว นักเรียนมัธยมในสิงคโปร์จะมีโอกาสเลือกเรียนวิชาที่ตนถนัดหรือมีความสามารถที่จะเรียนได้ แทนที่จะถูกแบ่งไปตามสายปกติและสายพิเศษโดยไม่มีทางเลือกและไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงสายวิชาที่ศึกษาแบบในอดีต

 

การปฏิรูปดังกล่าวยังช่วยแก้ปัญหาเชิงลบจากระบบการศึกษาเก่าที่อาจปลูกฝังความคิดที่ผิดๆ ว่าการได้คะแนนไม่สูงและไปเรียนสายปกติคือเด็กที่ไม่เก่ง ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กตามมา

 

ออง ยี คุง ยอมรับว่าระบบการแบ่งสายปกติ (เทคนิค) ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1994 เป็นมรดกทางการศึกษาที่สร้างผลิตผลสำคัญที่ช่วยนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้า แต่ระบบนี้ได้ล้าสมัยไปแล้วและจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

 

สำหรับระบบใหม่นั้นเปรียบเหมือนการที่นักเรียนเรียนวิชาพื้นฐานอยู่ในแม่น้ำสายเดียวกัน แต่จะแบ่งตามระดับความสามารถและความถนัด เช่น วิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ G1, G2 และ G3 โดยตัว G หมายถึง General (ทั่วไป) ซึ่ง G1 จะเทียบเท่ากับสายปกติ (เทคนิค) ส่วน G2 จะเทียบเท่ากับสายปกติ (วิชาการ) และ G3 เทียบเท่าสายพิเศษ ซึ่งหมายความว่าถ้านักเรียนมีผลการเรียนในวิชานี้ดี พวกเขาก็สามารถเลือกเรียนคณิตศาสตร์ต่อในระดับ G-2 ที่สูงขึ้น และไปถึง G-3 ได้ตามความชอบและความถนัดของตนเอง

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR