×

มูลนิธิสืบฯ ร่อนแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ทวงคืนความเป็นธรรมให้บุคลากรกรมอุทยานฯ ที่ถูกอธิบดีรับสินบนโยกย้ายไม่เป็นธรรม

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2023
  • LOADING...
ศศิน เฉลิมลาภ

วันนี้ (13 มกราคม) ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิ​สืบ​นา​คะ​เสถียร​ ได้ออกแถลงการณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ฉบับที่ 2 ทวงถามความคืบหน้าการคืนความชอบธรรมให้บุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเรียกรับสินบน โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

จากเหตุการณ์ที่ รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งจากผู้ใต้บังคับบัญชา รายละเอียดตามที่ปรากฏเป็นข่าว และมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ออกแถลงการณ์ ‘คืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหารงานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช’ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 จนวันนี้ผ่านมาครบเกือบ 2 สัปดาห์ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการตรวจสอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือออกมาชี้แจงกระบวนการคืนความชอบธรรมให้กับบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำให้ขาดความเชื่อมั่น

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี กุศล โชติรัตน์ รองปลัด ทส. เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า มีมูลความผิดทางวินัยในการเรียกรับเงินจริง และ จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. จึงตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนวินัยร้ายแรงกับรัชฎา จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น มูลนิธิสืบฯ จึงขอแถลงต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

 

  1. ควรมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินขบวนการทุจริตเรียกรับสินบนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดขยายผลเพื่อให้เชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมกระบวนการกระทำผิด รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกลำดับชั้นของกระบวนการทุจริตต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ทั้งหมดด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บนซองที่พบในห้องทำงานอธิบดีกรมอุทยานฯ และควรโยกย้ายเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

 

  1. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงความคืบหน้าของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทำงานภายใต้หลักฐานข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบชัดเจน เพราะถือว่าเป็นคดีใหญ่ซึ่งอยู่ในความสนใจของสาธารณชนเป็นอย่างมาก 

 

  1. ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐบาล ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในการคืนความชอบธรรมให้แก่บุคลากรของกรมอุทยานฯ ที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เร่งดำเนินการจัดทำโครงสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้การบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน

 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำแถลงการณ์เหล่านี้จะได้รับการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปสู่การพิจารณาปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising