×

กทม.-พม. หารือความร่วมมือตั้ง 7 คณะทำงานแก้ปัญหากลุ่มเปราะบาง-คนพิการ-ขอทาน-ผู้สูงอายุ ตั้งเป้า 1 ปีเห็นผล

โดย THE STANDARD TEAM
12.10.2023
  • LOADING...
วราวุธ และ ชัชชาติ

วันนี้ (12 ตุลาคม) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือการบูรณาการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน วางมาตรการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุและผู้พิการ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง

 

วราวุธกล่าวว่า วันนี้เป็นการหารือการร่วมงานกันระหว่าง พม. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั้งนี้หลายปัญหาใน กทม. ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าฯ และทีมงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการทำงานที่ใกล้ชิดกันกับ พม. อยู่แล้ว และจากนี้ไปตนเชื่อว่าจะทำงานใกล้ชิดมากขึ้น จะมีความรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้น

 

ผลจากที่ได้พูดคุยกันวันนี้จะมีการตั้งคณะทำงาน 7 คณะ ประกอบด้วย 

  1. คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งในส่วนของกระทรวง พม. จะมีการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  2. คณะทำงานด้านคนพิการ ในส่วนของกระทรวง พม. จะอยู่ภายใต้การทำงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  3. คณะทำงานด้านขอทานและคนไร้บ้าน ในส่วนของกระทรวง พม. จะอยู่ภายใต้การทำงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  4. คณะทำงานด้านเด็กและเยาวชน ในส่วนของกระทรวง พม. จะอยู่ภายใต้การทำงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
  5. คณะทำงานด้านผู้สูงอายุ ในส่วนของกระทรวง พม. จะอยู่ภายใต้การทำงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ  
  6. คณะทำงานด้านสตรีและครอบครัว ในส่วนของกระทรวง พม. จะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  7. คณะทำงานด้านการบูรณาการฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง

 

การทำงานแต่ละด้านจะมีความใกล้ชิดระหว่าง พม. และ กทม. เพราะจัดตั้งเป็นคณะทำงานไม่ใช่คณะกรรมการ และภายในสัปดาห์หน้าคณะทำงานแต่ละด้านจะตั้งสำเร็จ เริ่มดำเนินงานทันที โดยมีผู้ว่าฯ กทม. เป็นผู้คอยติดตามอย่างใกล้ชิด ในส่วนของ พม. จะนำข้อมูลต่างๆ ที่มีเชื่อมต่อกับของ กทม. ให้ได้ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

 

ด้านชัชชาติกล่าวว่า พม. และ กทม. มีภารกิจสอดคล้องกันจำนวนมาก ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเมือง เป็นปัญหาหลักที่เราเห็นตรงกันในปัจจุบัน 

 

สำหรับภารกิจแรกเร่งด่วนอันดับ 1 คือการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน และตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า 1 ปีหลังจากนี้จะเห็นผลรูปธรรมเป็นอย่างไร เพราะเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว คนทำงานก็จะได้ทุ่มเทให้บรรลุเป้าหมาย

 

อันดับที่ 2 ที่ต้องทำคือการทำฐานข้อมูล เพื่อให้รู้ว่าจะทำงานอย่างไรให้เหมาะสม กทม. และ พม. ต่างมีฐานข้อมูลทั้งคู่ ถ้าเอามารวมกันเป็นข้อมูลระบบดิจิทัล เช่น ทำให้รู้ว่ากลุ่มเปราะบางอยู่ที่ไหน ก็จะเป็นเรื่องที่ดี

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising