×

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัดข่าวกีดกันหุ้น WORLD กลับเข้าเทรด แจงแค่ขอให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ พร้อมย้ำกำกับดูแลทุกบริษัทเท่าเทียมกัน

โดย THE STANDARD TEAM
19.01.2022
  • LOADING...
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัดข่าวกีดกันหุ้น WORLD

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันว่า ไม่ได้มีการกีดกันไม่ให้ บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ WORLD เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Share and Purchase Agreement ระหว่าง WORLD และ NauticAWT Limited เนื่องจากในกรณีนี้ NauticAWT ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) แล้ว 

 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล WORLD จึงต้องเปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ครบถ้วนเช่นกัน รวมถึงขอให้ WORLD ชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวจะกระทบต่อคุณสมบัติในการขอย้ายกลับมาซื้อขายหรือไม่ อย่างไร 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหนังสือแจ้ง WORLD เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ WORLD เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน เท่าเทียม เพื่อประโยชน์แก่ตัวบริษัทเองและผู้ลงทุน รายละเอียดตามข่าวที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เว็บไซต์ set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16424630849441&language=th&country=TH   

 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด โดยส่งเสริมให้ทุกบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising