×

ตลาดหลักทรัพย์เปิดเฮียริ่งเกณฑ์สกัดหุ้นร้อนใหม่ 1-12 พ.ย. นี้ เล็งเพิ่มระดับความเข้มข้น หากเข้ามาตรการระดับ 3 สั่งห้ามเทรด 1 วัน

01.11.2021
  • LOADING...
ตลาดหลักทรัพย์เปิดเฮียริ่งเกณฑ์สกัดหุ้นร้อนใหม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดรับฟังความเห็น (เฮียริ่ง) การปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขายระหว่างวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 ในหลักเกณฑ์เรื่องมาตรการกำกับการซื้อขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนที่จะซื้อขายในหลักทรัพย์ที่สภาพการซื้อขายไม่สอดรับกับปัจจัยพื้นฐาน โดยผู้ลงทุนยังคงสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ แต่จะมีการเพิ่มเงื่อนไขบางประการในการซื้อขายหลักทรัพย์

 

ด้วยสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2564 มีความร้อนแรงขึ้น โดยเฉพาะในหลักทรัพย์ขนาดเล็ก ทำให้มาตรการกำกับการซื้อขายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลในบางหลักทรัพย์ที่สภาพการซื้อขายยังคงเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับได้ แม้หลักทรัพย์ดังกล่าวจะอยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน หรือปรับเพิ่มมาตรการจนถึงระดับสูงสุดที่มี และได้ยกระดับการดำเนินการแล้วก็ตาม 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขายตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลการซื้อขาย: 1. สอดรับกับสภาพการซื้อขายที่ร้อนแรงขึ้นในปี 2564 โดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน และ % Turnover Velocity ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก 2. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรการเดิมที่ประสิทธิผลลดลง และ 3. สอดคล้องกับมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กำหนดให้การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวเป็นหนึ่งในมาตรการกำกับการซื้อขาย เช่น เกาหลี และไต้หวัน เป็นตัน

 

ตลาดหลักทรัพย์เสนอให้ปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขายในปัจจุบันให้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงให้เร็วขึ้น ดังนี้

 

  1. การรวบมาตรการระดับ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน โดยให้เริ่มมาตรการระดับ 1 ด้วยการให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย 

 

  1. กำหนดเพิ่มการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 วันทำการ เป็นมาตรการระดับ 3 ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้พิจารณาทบทวนก่อนตัดสินใจซื้อขาย 

 

สำหรับมาตรการกำกับการซื้อขายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ระดับขั้น เริ่มจากอ่อนไปเข้ม ดังนี้

มาตรการระดับ 1: ให้ซื้อด้วยการวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ (ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance)

มาตรการระดับ 2: เพิ่มมาตรการห้ามนำหลักทรัพย์ที่มีสภาพผิดปกติดังกล่าวเป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย จากมาตรการระดับหนึ่ง

มาตรการระดับ 3: เพิ่มมาตรการห้ามหักกลบค่าซื้อกับคำขายภายในวัน (ห้าม Net Settlement) จากมาตรการระดับสอง

 

แนวทางในการพิจารณหลักทรัพย์ที่เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ มาตรการรายวัน (Trading Alert) และมาตรการรายสัปดาห์ (Turnover List) เมื่อหลักทรัพย์เข้ามาตรการกำกับการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศ ณ สิ้นวัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันทำการรุ่งขึ้น และตามระยะเวลาที่กำหนด

 

โดยจะเริ่มจาก มาตรการระดับ 1: ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เป็นมาตรการแรก และในระหว่างมาตรการ หรือเมื่อพ้นมาตรการไปแล้วไม่เกิน 1 เดือน หากหลักทรัพย์มีสภาพผิดปกติเข้าข่าย Trading Alert ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิ่มมาตรการให้สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์ยังคงมีสภาพผิดปกติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาขยายมาตรการเดิมออกไป

 

นักลงทุนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์นี้ได้ตั้งวันที่ 1-12 พฤศจิกายน  2564 ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvgxbLSPnj1fldo2xK_qBizZK1vG6kPyS_DoXXlfcNy_EMrw/viewform

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising