×

ลงสมัคร สว. เกิน 1,000 คนแล้ว พบคนดังร่วมแสดงตัวจำนวนมาก ส่องผู้สมัครได้แล้วผ่านเว็บไซต์ senate67

โดย THE STANDARD TEAM
21.04.2024
 • LOADING...
สมาชิกวุฒิสภา

วันนี้ (21 เมษายน) ภายหลังจากเครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ https://senate67.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีหน้าที่เปิดให้ผู้สนใจสมัคร สว. ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองผ่านการตอบคำถามต่างๆ และส่วนสำคัญคือ การเปิดให้ผู้ที่สนใจจะสมัคร สว. สามารถมาประกาศตัวหรือแนะนำตัวเองให้คนอื่นเข้ามาดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2567 นั้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 มีผู้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร สว. แล้วถึง 1,006 คน

 

สำหรับการเลือก สว. ปี 2567 นั้น กฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิลงสมัครต้องมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งข้อมูลจากผู้แสดงตนเป็นว่าที่ผู้สมัคร สว. บนเว็บไซต์นั้นจำนวน 1,006 คน พบว่า สัดส่วนช่วงอายุของผู้แสดงตัวประสงค์ลงสมัคร สว. ดังนี้ 

 

 • อายุ 40-49 ปีขึ้นไป 422 คน (42%)
 • อายุ 50-59 ปีขึ้นไป 269 คน  (27%)
 • อายุ 60-69 ปีขึ้นไป 266 คน (26%)
 • อายุ 70-79 ปีขึ้นไป 44 คน (4%)
 • อายุ 80 ปีขึ้นไป 5 คน (1%)

 

ในขณะที่กลุ่มอาชีพยอดนิยมของ 5 อันดับแรกที่ผู้แสดงตัวสมัคร สว. 1,006 คนสนใจลงสมัครมากที่สุด คือ

 

 • อันดับที่ 1 กลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน 115 คน (11.43%)
 • อันดับที่ 2 กลุ่มอาชีพอิสระ 106 คน (10.54%)
 • อันดับที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบกิจการ SMEs 81 คน (8.05%)
 • อันดับที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 78 คน (7.75%)
 • อันดับที่ 5 กลุ่มการศึกษา 70 คน (6.96%)

 

ขณะที่กลุ่มอาชีพที่มีผู้แสดงตัวสมัคร สว. สนใจลงสมัคร สว. น้อยที่สุด  5 อันดับ คือ

 

 • อันดับที่ 1 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 13 คน (1.29%)
 • อันดับที่ 2 กลุ่มสื่อสารมวลชน นักเขียน 16 คน (1.59%)
 • อันดับที่ 3 กลุ่มทำไร ทำนา 17 คน (1.69%)
 • อันดับที่ 4 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 23 คน (2.29%)
 • อันดับที่ 5 กลุ่มศิลปะ ดนตรี บันเทิง กีฬา กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และกลุ่มทำสวน ป่าไม้ ประมง เลี้ยงสัตว์ กลุ่มละ 29 คน (2.88%)

 

สำหรับจังหวัดยอดนิยมที่ผู้แสดงตัวสมัคร สว. จำนวน 1,006 คน เลือกที่จะลงสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

 

 • อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร 257 คน
 • อันดับที่ 2 นนทบุรี 84 คน
 • อันดับที่ 3 เชียงใหม่ 54 คน
 • อันดับที่ 4 ปทุมธานี 39 คน
 • อันดับที่ 5 ชลบุรี 34 คน

 

ขณะเดียวกันยังมีอีก 29 จังหวัดที่ยังมีผู้แสดงตนประสงค์ลงสมัคร สว. บนเว็บ senate67.com ไม่ถึง 5 คน เช่น จังหวัดตรัง นครพนม และระนอง จังหวัดละ 1 คน จังหวัดบึงกาฬที่ยังไม่มีผู้แสดงตัวเลย

 

สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้เข้ามาแนะนำตัวในเว็บไซต์ senate67.com เช่น นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าว, ภาคภูมิ เดชหัสดิน (หมอแล็บแพนด้า), จีรนุช เปรมชัยพร อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวประชาไท, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ประภาส ปิ่นตบแต่ง อดีตอาจารย์และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการจะสมัคร สว. และต้องการพื้นที่ในการแนะนำตัวเองและรู้จักผู้สมัครคนอื่นๆ ในพื้นที่ที่ตัวเองลงสมัคร สามารถกรอกข้อมูลแนะนำตัวเองได้ที่เว็บไซต์ senate67.com 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising