×

senate67

สมาชิกวุฒิสภา
21 เมษายน 2024

ลงสมัคร สว. เกิน 1,000 คนแล้ว พบคนดังร่วมแสดงตัวจำนวนมาก ส่องผู้สมัครได้แล้วผ่านเว็บไซต์ senate67

วันนี้ (21 เมษายน) ภายหลังจากเครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ https://senate67.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีหน้าที่เปิดให้ผู้สนใจสมัคร สว. ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองผ่านการตอบคำถามต่างๆ และส่วนสำคัญคือ การเปิดให้ผู้ที่สนใจจะสมัคร สว. สามารถมาประกาศตัวหรือแนะนำตัวเองให้คนอื่นเข้ามาดูข้อมูลไ...

X
Close Advertising