×

บอร์ด ก.ล.ต. ขวาง ‘รื่นวดี’ นั่งเลขาวาระ 2 เผยปมขัดแย้งภายในลาม ทำผู้บริหาร-พนักงานลาออกกว่า 200 คน

03.02.2023
  • LOADING...

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เคาะไม่ต่อวาระ รื่นวดี สุวรรณมงคล นั่งเลขาธิการ ก.ล.ต. สมัยที่ 2 ระบุสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องของทั้งสองฝ่าย ทำให้บอร์ดเลือกวิธี ‘เปิดคัดเลือกรับสมัครสรรหาเป็นการทั่วไป’ แทนการต่ออายุแบบอัตโนมัติ

 

แหล่งข่าวระดับสูงตลาดทุนเปิดเผยกับ THE STANDARD WEALTH ว่า ที่ประชุมคณะ​กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีมติในช่วงเดือนมกราคม 2566 ว่า จะใช้วิธีการเปิดรับสมัครสรรหาเป็นการทั่วไปในตำแหน่งของเลขาธิการ ก.ล.ต. คือ รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบันที่กำลังจะครบวาระในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 

 

โดยจากมติของบอร์ด ก.ล.ต. ดังกล่าวจะส่งผลให้ รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ไม่ได้ต่อวาระแบบอัตโนมัติ เนื่องจากต้องจะต้องดำเนินการเปิดรับสมัครสรรหาเป็นการทั่วไปในตำแหน่งของเลขาธิการ ก.ล.ต. ตามมติที่ออกมา

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. ครบวาระ บอร์ดของ ก.ล.ต. จะมีอำนาจในการเลือกวิธีการสรรหาเลขาธิการ ก.ล.ต. มาดำรงตำแหน่งได้ 2 วิธี ดังนี้

 

  1. มีการต่อวาระให้แบบอัตโนมัติ หากมีการประเมินผลงานออกมาแล้วมีความโดดเด่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสถานการณ์ข้างหน้า

 

  1. เปิดคัดเลือกรับสมัครสรรหาเป็นการทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้นำหน้าพิจารณา

 

“ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาบอร์ด ก.ล.ต. กับเลขาธิการ ก.ล.ต. มีปัญหาความขัดแย้งกันมาต่อเนื่อง ส่งผลกระทบทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหาในภาพรวม ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บอร์ด ก.ล.ต. ตัดสินใจไม่ต่อวาระให้รื่นวดี ส่วนการประชุมของบอร์ด ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นวาระลับที่มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดที่มีมติไม่ต่อวาระให้รื่นวดีด้วยคะแนน 6 ต่อ 4 เพราะที่ผ่านมาเห็นว่ากระแสข่าวเรื่องนี้ออกมาค่อนข้างแรง เลยต้องการให้มีความชัดเจนออกมา”

 

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากโบรกเกอร์กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของ ก.ล.ต. มีประเด็นปัญหาความขัดแย้งภายในเกิดขึ้น จนส่งผลกระทบให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรลาออกจากสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงประมาณมากกว่า 200 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising