×

SCB WEALTH ชู Property Backed Loan เครื่องมือบริหารสินทรัพย์รับมือภาษีที่ดิน

26.04.2022
  • LOADING...
SCB WEALTH

SCB WEALTH แนะบริหารจัดการที่ดินอย่างคุ้มค่า รับมือ ‘ภาษีที่ดิน’ ที่เริ่มเก็บเต็มจำนวนในปีนี้เป็นปีแรก พร้อมเชียร์บริหารจัดการผ่าน Property Backed Loan ช่วยเพิ่มความมั่งคั่งภายใต้การดูแลของทีมที่ปรึกษาทางการเงิน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนราว 6-8% ต่อปี

 

สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส Estate Planning and Family Office ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า SCB WEALTH ได้จัดสัมมนาให้กับกลุ่มลูกค้าเวลธ์ของธนาคาร ในหัวข้อ ‘กลยุทธ์รับมือภาษีที่ดิน ปี 2565’ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รัฐบาลจะจัดเก็บอัตราภาษีเต็มจำนวนในปีนี้เป็นปีแรก หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลดอัตราภาษีลง 90% เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด

 

ทั้งนี้ ราคาประเมินที่ดินที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีในปี 2565 เป็นราคาประเมินในปี 2559 และในปี 2566 จะมีการปรับราคาประเมินที่ดินใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเสียภาษีที่ดินสูงขึ้นตามไปด้วย

 

สำหรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2565 ตัวอย่างเช่น ที่ดินรกร้างว่างเปล่า มูลค่าทรัพย์สิน 0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3% มูลค่าทรัพย์สิน 50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4% มูลค่าทรัพย์สิน 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5% มูลค่าทรัพย์สิน 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.6% และมูลค่าทรัพย์สิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.7%

 

ทั้งนี้ การจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มีต้นทุน จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม SCB WEALTH มีเครื่องมือทางการเงินในการบริหารสินทรัพย์ที่เรียกว่า Property Backed Loan เป็นหนึ่งทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีที่ดินให้มีความยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้น โดยการนำที่ดินที่มีอยู่แล้วมาจำนองกับธนาคาร และนำเงินกู้ที่ได้รับมาบริหารให้เป็นพอร์ตการลงทุนอีกประเภทหนึ่งภายใต้การดูแลของทีมที่ปรึกษาการเงิน

          

ปกรณ์ เภตรากาศ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย Wealth Lending Product ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Property Backed Loan ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Private Banking ที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ดินที่มีอยู่ดีกว่าการปล่อยรกร้างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ

 

จากการสำรวจพบว่า ลูกค้าเวลธ์ส่วนใหญ่ถือครองที่ดินประมาณ 40-50% ของสินทรัพย์ทั้งหมด และมีแผนที่จะส่งต่อที่ดินให้กับทายาทในรุ่นถัดๆ ไป จึงเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวในรูปแบบของ Property Backed Loan ที่ให้สินเชื่อเพื่อนำเงินกู้ที่ได้จากธนาคารมาลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยการจัดเป็น Asset Allocation ภายใต้การดูแลของทีมที่ปรึกษาด้านการเงิน พร้อมเลือกเฟ้นสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับลูกค้าบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแม้จะหักดอกเบี้ยเงินกู้และชำระภาษีที่ดินแล้ว ยังมีโอกาสเพิ่มความมั่งคั่งให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้หากลูกค้าต้องการขายที่ดินก็สามารถดำเนินการได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมชำระก่อนกำหนด

 

กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส SCB Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า Property Backed Loan มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อนำเงินไปชำระภาษีที่ดินและดอกเบี้ยเงินกู้ โดยทีมที่ปรึกษาทางการเงินจะแนะนำการจัดพอร์ตแบบ Asset Allocation เพื่อกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาทั้งเรื่องของกลุ่มประเทศ ตลาด ภาคอุตสาหกรรม และ Valuation ที่เหมาะสม โดยการจัดพอร์ตให้กับลูกค้าแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก (Mild Moderate, Moderate และ Aggressive Allocation) ตามผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

 

“การจัดพอร์ตให้กับลูกค้า Property Backed Loan เน้นการสร้างกระแสเงินสดที่เข้ามาในแต่ละปี เราจะไม่ Take Risk ที่มีความเสี่ยงมาก จะเน้นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เพื่อให้เพียงพอที่ลูกค้าจะนำไปชำระภาษีที่ดิน ดอกเบี้ยเงินกู้ และมีผลตอบแทนกลับเข้ามาด้วย การจัด Asset Allocation นอกจาก RM ที่คอยดูแลให้คำปรึกษากับลูกค้าแล้ว ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ในการเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมร่วมกับทีม Investment Consultant ช่วยกันวิเคราะห์กลยุทธ์และคัดสรรผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ Asset Class ที่ตอบโจทย์ตามเป้าหมายของลูกค้า” กำพลกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising