×

ไทยพาณิชย์งัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โควิด-19 รอบใหม่ ลดดอกเบี้ย-ยืดเวลาชำระหนี้

18.01.2021
 • LOADING...
ไทยพาณิชย์งัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โควิด-19 รอบใหม่ ลดดอกเบี้ย-ยืดเวลาชำระหนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่และระลอกแรก โดยให้ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่ 

 • มาตรการลดดอกเบี้ยสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ลดดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%
 • สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ลดดอกเบี้ยจาก 28% เป็น 25%

 

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท 

 

 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน (ยกเว้นบัตร JCB และรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)
 • สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% นาน 48 เดือน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)
 • สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ลูกค้าสามารถปรับลดอัตราผ่อน 30% ของอัตราผ่อนเดิม ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี
 • สินเชื่อรถยนต์ ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน
 • สินเชื่อบ้าน ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือพักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน
 • สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี) ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน หรือปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories