×

SCB ประกาศจ้างงาน 5 พันตำแหน่ง ในบริษัทลูกที่เริ่มทำธุรกิจนายหน้าประกันภัย

25.09.2020
  • LOADING...
ธนาคารไทยพาณิชย์

สารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า วิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก ทำให้ยอดอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่า ผลกระทบที่รุนแรงของโควิด-19 ทำให้ไทยเกิดการว่างงานสูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลก ณ ไตรมาส 2 ของปี 2563 มีผู้ว่างงานอยู่ที่ 7.5 แสนคน จากแรงงานทั้งหมด 38.2 ล้านคน

 

ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติม เพื่อช่วยภาครัฐสร้างงานให้คนไทยอย่างเร่งด่วนผ่านทางบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ธนาคารถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย จะเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (Protection Consultant) เพื่อเสนอความคุ้มครองด้านประกันภัยรวมกว่า 5,000 อัตรา

 

อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด จะเริ่มเปิดรับสมัครเพิ่มเติมครั้งแรกในงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมจัดหางานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายรัฐ ‘รวมไทยสร้างชาติ’ เพื่อเร่งการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจด้วยการช่วยเหลือผู้ตกงานภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ภายในงานจะเปิดรับสมัครที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (Protection Consultant) อย่างไม่จำกัด

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising