×

กรมฝนหลวงฯ เร่งทำฝนเติมน้ำเขื่อนต่อเนื่อง หลังพบอ่างเก็บน้ำมีน้ำน้อยกว่า 30% หลายแห่ง

17.01.2020
  • LOADING...

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงเป็นวิกฤตที่หลายหน่วยงานยังคงเร่งแก้ไขและหาแนวทางเยียวยาผู้ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง หลังมีการรายงานว่าสภาพอ่างเก็บของประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดพบว่ามีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาตรน้ำน้อยกว่า 30% มากกว่า 15 แห่ง

 

ล่าสุด สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในขณะนี้ โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอเพื่อการอุปโภคและบริโภค สำหรับเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการดูแลปริมาณน้ำต้นทุนและวางแผนบริหารจัดการน้ำในการเพาะปลูก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องเกษตรกร 

 

นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงดำเนินการวางแผนที่จะปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ภัยแล้ง การเติมน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่า 30% ที่พบว่ามีอยู่ 15 แห่ง และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ตลอดจนการติดตามปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองใหญ่ต่างๆ ของประเทศต่อเนื่องต่อไป

 

ทางด้าน ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง แม้จะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย และการระบายน้ำจะใช้เฉพาะเพื่อการผลิตประปาอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปี 2563 

 

โดยกรมชลประทานจะทำการคุมเข้มการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยกว่า 30% โดยย้ำทุกโครงการชลประทานให้เฝ้าระวังและควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่จัดสรรไว้ สร้างความมั่นใจมีน้ำกินน้ำใช้ถึงต้นฝนหน้า พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

 

ภาพ: ไทยคู่ฟ้า

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories