×

กรมชลประทาน รับมือเขื่อนอุบลรัตน์ หลังเต็มความจุ พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เตือน 5 จังหวัดด้านท้าย เตรียมรับน้ำท่วมสูงอีก

โดย THE STANDARD TEAM
07.10.2022
  • LOADING...
กรมชลประทาน

วานนี้ (6 ตุลาคม) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 48/2565 เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำชี โดยระบุว่า กอนช. ติดตามปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ ประมาณ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งสามารถระบายออกได้เพียงวันละ 41 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มจนเกินระดับเก็บกักสูงสุด และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับน้ำ +183.35 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก) สูงกว่าระดับเก็บกักปกติ 1.15 เมตร 

 

ปัจจุบัน (7 ตุลาคม) ปริมาตรน้ำ 2,969 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 122 มีปริมาตรเกินความจุ 581 ล้าน ลบ.ม. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือนระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เข้าสู่สภาวะวิกฤต ระดับ 3 คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับวิกฤตหรือสูงกว่าคันดินโนนสัง ซึ่งเป็นคันดินป้องกันชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ดังนี้ 

 

ระดับน้ำจะสูงถึงระดับเตือนภัย (+183.50 ม.รทก.) ในวันนี้และสูงถึงระดับวิกฤต (+184.00 ม.รทก.) ในวันที่ 8 ตุลาคม เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันนี้ จะทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์มีระดับน้ำสูงขึ้น และอาจกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณอำเภออุบลรัตน์ เขาสวนกวาง ซำสูง น้ำพอง และเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมในปัจจุบันจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก และเฝ้าระวังพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำชีตั้งแต่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบ กรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่และสำนักเครื่องจักรกล ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ 

 

พร้อมทั้งตรวจสอบ ซ่อมแซม คันกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที 

 

รวมทั้งปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

สำหรับเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น บริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการหน่วงน้ำจากเขื่อนต่างๆ ที่ไหลลงมาสมทบแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถรองรับได้ ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชีด้านท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ให้เตรียมป้องกันระดับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม 

 

พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising