×
331866

ภัยแล้งยังน่าเป็นห่วง พบปริมาณน้ำใช้การได้เหลือ 36% มีเขื่อนน้ำน้อย 16 แห่ง

17.02.2020
  • LOADING...

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์) ข้อมูลจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงให้เห็นปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปัจจุบันภาพรวมอยู่ที่ 42,7734 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56% แต่เป็นปริมาตรน้ำใช้การได้เพียง 19,003 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 36% และหากเทียบกับปีที่ผ่านมาจะพบว่า น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 9,578 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียว 

 

โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำน้อยในเขื่อนจำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย ภูมิพล, สิริกิติ์, แม่กวงอุดมธารา, แม่มอก, จุฬาภรณ์, อุบลรัตน์, ลำพระเพลิง, มูลบน, ลำแชะ, ลำนางรอง, ป่าสักชลสิทธิ์, ทับเสลา, กระเสียว, คลองสียัด, บางพระหนองปลาไหล และประแสร์

 

ทางด้าน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการชลประทานทั่วประเทศเดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการชลประทานตาก ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และการเตรียมความพร้อมในการใช้น้ำสำหรับพืชสวน (ลำไย) ให้แก่ประชาชน ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 10 บ้านป่ายาง ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 

นอกจากนี้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งปี 2562/63 ในเขตตำบลหนองบัวใต้ ตำบลไม้งาม และตำบลแม่ท้อ จังหวัดตาก

 

ด้านโครงการชลประทานนครราชสีมา ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วางแผนแก้ไขปัญหาการผลิตน้ำประปาในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวางท่อส่งน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว ไปยังการประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

ทั้งนี้ กรมชลประทานมีเครื่องจักร เครื่องมือที่พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ อีกทั้งยังเร่งดำเนินการปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำเดิม เพื่อเพิ่มให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการขุดลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories