×

กนง. ลงมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้ ‘คง’ ดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ส่วนอีก 2 เสียงเสนอให้ลดดอกเบี้ย 0.25%

04.08.2021
  • LOADING...

ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง. ในวันนี้ (4 สิงหาคม) มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ส่วนอีก 2 เสียง เห็นควรให้ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% โดยที่มีกรรมการ 1 ท่านลาประชุม

 

ทั้งนี้ กนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดมากกว่าที่ประเมิน และมีความเสี่ยงด้านต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งโจทย์สำคัญ คือ การเร่งควบคุมการระบาดและกระจายวัคซีนเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นและให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวได้ 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising