×

กทม. เตรียมลดปริมาณขยะด้วยการเพิ่มรถเก็บขยะจำนวน 842 คัน มั่นใจถนนสายหลัก-สายรองไม่มีขยะตกค้าง

20.06.2019
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.) ชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและลดปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มรถเก็บขนขยะให้แก่สำนักงานเขตจำนวน 842 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจัดเก็บขยะ ซึ่งรถเก็บขนขยะดังกล่าวจะติดตั้งชุดไฮโดรลิกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ในการเก็บขนขยะจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ เพื่อลดแรงงานคนและระยะเวลาในการเก็บขนขยะ

 

นอกจากนี้จะเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆ โดยในทุกวันจะจัดเก็บขยะในพื้นที่ถนนสายหลักให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 5.30 น. ในพื้นที่ถนนสายรองและพื้นที่ตลาดสดจะจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่วนขยะรีไซเคิล ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย จะดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์

 

อย่างไรก็ตาม สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ขอความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้ลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3 ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ควบคู่กับการวางระบบรวบรวมและเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการขยะ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนำรายได้ค่าธรรมเนียมมาพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising