×

พาณิชย์แนะเกษตรกรใช้ ‘ไม้ยืนต้น’ ค้ำกู้เงินกับ ธ.ก.ส. หาทุนสู้วิกฤตโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
25.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (25 พฤษภาคม) วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์มีข้อแนะนำถึงเกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตัวเอง และมีปัญหาขาดแคลนเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ใช้จ่ายในครัวเรือน และการประกอบอาชีพ ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถที่จะนำไม้ยืนต้นที่มีค่ามาจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจกับสถาบันการเงินได้ ซึ่งล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจแล้ว โดยถือเป็นธนาคารแรกที่เกษตรกรสามารถใช้ไม้ยืนต้นที่มีค่ามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

         

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการกู้เงินและใช้ไม้ยืนต้นที่มีค่ามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. และเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งขั้นตอนการกู้เงินเป็นไปตามระเบียบของ ธ.ก.ส. ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน  

 

“การนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเป็นการใช้ประโยชน์จากไม้มีค่าในพื้นที่ของตนเอง สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องตัดขายเพียงอย่างเดียว และไม้ยืนต้นยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของต้นไม้ และยิ่งในช่วงนี้มีเรื่องโควิด-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพ การใช้ไม้ยืนต้นให้เป็นประโยชน์ก็เป็นอีกหนึ่งทางรอดของเกษตรกร”

         

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยมีแนวทางส่งเสริมให้ใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจทั้งเชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมเชิงอนุรักษ์ผ่าน ธ.ก.ส. เนื่องจากเป็นธนาคารที่มีการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ 

 

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการนำร่อง ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนศาลเจ้า อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ธ.ก.ส. ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินมูลค่าต้นไม้ของ ธ.ก.ส. เป็นผู้ประเมินราคาต้นไม้ของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ทำให้การนำไม้ยืนต้นที่มีค่ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจะมีการขยายโครงการดังกล่าวให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

         

ขณะเดียวกัน ธ.ก.ส. ได้นำร่องให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่มีการนำไม้ยืนต้นที่มีค่าที่ปลูกในบริเวณบ้านในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปแล้วจำนวน 44 ต้น ประกอบด้วย มะขาม 9 ต้น, มะกอกป่า 1 ต้น, สะเดา 14 ต้น, ตะโก 1 ต้น, โมกมัน 1 ต้น, งิ้วป่า 1 ต้น, กระท้อน 1 ต้น, มะเกลือ 2 ต้น, ยอป่า 1 ต้น, มะม่วง 1 ต้น และไม้แดง 12 ต้น มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน วงเงินสินเชื่อจำนวน 115,000 บาท

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories