×

คมนาคมกำหนดจุดพักรถโดยสารสาธารณะทุก 90 กม. ประสานปั๊มตั้งจุดตรวจ 245 จุดใน 111 ทางหลวง

โดย THE STANDARD TEAM
21.08.2019
  • LOADING...
จุดพักรถโดยสารสาธารณะ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแลตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยมี จิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม, วิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมแถลง 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งสาธารณะโดยรวม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้มีข้อสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการ ดังนี้

 

1. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะและตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการวิจัยภายใน 30 วัน ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยให้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน

 

2. ดำเนินการกำหนดจุดจอดพักรถโดยสารสาธารณะทุกระยะทาง 90 กิโลเมตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย โดยให้ประสานขอความร่วมมือใช้พื้นที่จากสถานีบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสม และจัดเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง

  

ทั้งนี้จากข้อมูลปัจจุบันมีรถโดยสารสาธารณะที่จะต้องเข้ารับการตรวจสอบ 150,747 คัน และผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ 1,203,790 คน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ 

 

ส่วนมาตรการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารและผู้ขับขี่ในทางหลวงแผ่นดิน 111 สายทาง รวมระยะทาง 22,048 กิโลเมตร จะมีจุดตรวจสอบทั้งสิ้น 245 จุด โดยขอความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสม ส่วนงบประมาณในการดำเนินการนั้น นอกจากงบประมาณปกติของส่วนราชการแล้วยังสามารถใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีกรอบวงเงินราว 2,200 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising