×

ชวนสำรวจ OR เป็นเจ้าของอะไรบ้าง? ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น

23.01.2021
  • LOADING...
ชวนสำรวจ OR เป็นเจ้าของอะไรบ้าง

ชวนสำรวจปั๊มน้ำมัน ปตท. ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของ บมจ.ปตท. และการค้าปลีก (OR) ว่าภายในมีกิจการอะไรบ้าง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการธุรกิจน้ำมัน ส่วนพื้นที่สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก จะมีทั้งส่วนที่ OR เป็นเจ้าของเอง ส่วนที่ได้รับมาสเตอร์แฟรนไชส์ และส่วนที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร ดังนี้

 

ชวนสำรวจ OR เป็นเจ้าของอะไรบ้าง

ชวนสำรวจ OR เป็นเจ้าของอะไรบ้าง

 

 

 

โดย OR จัดสรรงบลงทุนในช่วง 5 ปี (2564-2568) จำนวน 7.46 หมื่นล้านบาท สำหรับผลักดันแผนการขยายกิจการของทุกกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

 

ชวนสำรวจ OR เป็นเจ้าของอะไรบ้าง  

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories