×

นายกฯ แจง ปฏิรูปกฎหมายอาญา ลบข้อครหาคุกมีไว้ขังคนจน แต่มีไว้ขังคนทำผิดร้ายแรง

โดย THE STANDARD TEAM
16.02.2021
  • LOADING...
นายกฯ แจง ปฏิรูปกฎหมายอาญา ลบข้อครหาคุกมีไว้ขังคนจน แต่มีไว้ขังคนทำผิดร้ายแรง

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ยืนยันรัฐบาลมีความจริงใจในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ กฎหมายจากจำนวน 276 ฉบับ ดำเนินการเสร็จแล้ว 53 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23 ที่เสนอกฎหมาย โดยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินอำนวยความสะดวกแก้ไขเสร็จแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งการปฏิรูปกฎหมายเป็นการตอบโจทย์ด้านความโปร่งใส และต่อไปนี้รัฐบาลจะร่างกฎหมายใด จะรับฟังเสียงประชาชนที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน ด้วยการเปิดเผยผลการวิเคราะห์และความคิดเห็น นำมาประกอบการพิจารณากฎหมาย เมื่อกฎหมายมีการบังคับใช้แล้วก็ต้องประเมินการบังคับใช้เป็นระยะด้วย คำพูดที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนจะไม่มี แต่มีไว้เพื่อขังคนที่ทำผิดร้ายแรง โดยมีการปรับปรุงกฎหมายอาญา อาทิ ทำงานสังคมแทนการปรับเป็นเงิน 

 

พล.อ. ประยุทธ์ ยังชี้แจงเหตุที่รัฐบาลมีเงินค้างท่อนั้นว่า ก่อนปี 2557 เป็นรัฐบาลใคร ทุกคนย่อมรู้ดี ส่วนปี 2558 เป็นรัฐบาลประยุทธ์ 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 95 ปี 2560 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 จากนั้นรัฐบาลประยุทธ์ 2 ร้อยละ 97.61 เป็นต้น ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้เพิ่มการจัดทำประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากที่ผ่านมากฎหมายที่ล้าสมัย จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาขึ้น เป็นต้น

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising