×

122 ปี รำลึก ‘วันปรีดี พนมยงค์’ สามัญชนผู้วางอิฐก้อนแรกการศึกษาการเมืองการปกครองประเทศไทย

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2022
  • LOADING...
วันปรีดี พนมยงค์

วันนี้ (11 พฤษภาคม) ของทุกปี ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณูปการของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยมาสู่ระบอบประชาธิปไตย และยังเป็นผู้วางอิฐก้อนแรกเกี่ยวกับรากฐานการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง ด้วยการก่อตั้งและประศาสน์การ ‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง’ ขึ้นครั้งแรกในปี 2477 

 

ขณะที่ปีนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความดีงามของบุคคลที่ถูกขนานนามว่า ‘สามัญชนผู้ยิ่งใหญ่’ ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายมาเป็นบุคคลสำคัญของโลกตามที่องค์การ UNESCO ประกาศยกย่องเชิดชู ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม ‘วันปรีดี พนมยงค์’ ขึ้นทุกปี โดยในปีนี้จัดงาน ณ บริเวณลานปรีดี พนมยงค์ หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ และท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์, พิธีมอบโล่รางวัล ‘ปรีดี พนมยงค์’ ประจำปี 2565 แก่นักศึกษาดีเด่น, พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา ‘ทุนปาล พนมยงค์’ ประจำปี 2565, พิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ฯลฯ

 

ถัดจากนั้นเวลา 10.00 น. เป็นเวทีอภิปราย หัวข้อ ‘มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์’ โดยมีวิทยากร ได้แก่ ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move), เอกชัย ไชยนุวัติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ฝ่ายนโยบาย และ พริษฐ์ วัชรสินธุ CEO StartDee ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Pridi Banomyong Pridi Banomyong Pridi Banomyong Pridi Banomyong Pridi Banomyong Pridi Banomyong

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising