×

รัฐบาลเตรียมรับมือผลกระทบ ‘เอลนีโญ’ ในเชิงรุก กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหา-ปรับปรุง การบริหารจัดการน้ำ

โดย THE STANDARD TEAM
09.06.2023
  • LOADING...
เอลนีโญ

วันนี้ (9 มิถุนายน) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิด

 

อนุชากล่าวว่า หน่วยงานของรัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกัน ติดตามสถานการณ์น้ำ และเตรียมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานมาตรการรับมือฤดูแล้ง และหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยังได้เตรียมแผนปฏิบัติการในการรองรับไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 

 

อาทิ คาดการณ์เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง บริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการในแหล่งน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการ เตรียมความพร้อม ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน ระบบระบายน้ำ โทรมาตรให้พร้อมใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย และฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติ รวมถึงเร่งเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝน เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในฤดูแล้งในปีต่อไปด้วยเช่นกัน

 

ในเดือนพฤษภาคม 2566 ทางกรมชลประทานยังประชุมหารือถึงการวางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง พร้อมวางแนวทางรับมือฤดูฝนปี 2566 โดยจะติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศขับเคลื่อน 10 มาตรการรับมือฤดูแล้งปี 2565 / 2566 และการปฏิบัติตาม 12 มาตรการฤดูฝนปี 2566 รวมทั้งเตรียมรับมืออุทกภัยผ่านการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 

 

โดยจะกำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และอื่นๆ ที่ประจำอยู่ทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา

 

นอกจากนี้ รัฐบาลโดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าขยายแหล่งน้ำ และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ พร้อมกำชับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งแสวงหาแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเป็นแหล่งน้ำสำรอง เพื่อจัดสรรกระจายการใช้น้ำอย่างทั่วถึงและลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ

 

อนุชากล่าวต่อไปว่า นายกรัฐมนตรีวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงฤดูแล้งจนถึงก่อนเข้าฤดูฝน โดยไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์น้ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ประชุมหารือ วางแนวทาง รวมทั้งรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมารวบรวม ประเมิน และปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป วางแนวทางการทำงาน ไม่ปล่อยให้พี่น้องชาวเกษตรกรรับมือด้วยตนเอง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising