×

ประยุทธ์ขอบคุณเอกชน-ประชาชน สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อุทัยสวรรค์แห่งใหม่ พร้อมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา

โดย THE STANDARD TEAM
04.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (4 พฤศจิกายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งใหม่ ทดแทนหลังเดิมที่เกิดเหตุในตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู และยินดีอย่างยิ่งที่มีเกษตรกรใจบุญมอบที่ดินสำหรับตั้งศูนย์ฯ แห่งใหม่

 

รัชดากล่าวต่อไปว่า จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และดำเนินการหาพื้นที่สำหรับตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งใหม่ ในเบื้องต้นนี้มีภาคเอกชนได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างและมีเกษตรกรในพื้นที่เสนอมอบที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จำนวน 1.5 ไร่ สำหรับตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งใหม่

 

โดยอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อุทัยสวรรค์ ประมาณ 200 เมตร ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กำลังดำเนินการและจะมอบให้กับ อบต.อุทัยสวรรค์ โดยเร็ว

 

รัชดากล่าวต่ออีกว่า สำหรับการดำเนินการในระหว่างการก่อสร้างศูนย์ฯ แห่งใหม่ ทาง พม. จะขอใช้พื้นที่ชั่วคราวของโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร ตำบลอุทัยสวรรค์ เพื่อเป็นห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง และห้องพักครูจำนวน 1 ห้อง ซึ่งได้งบประมาณปรับปรุงสถานที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 

 

นอกจากนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะได้ประสานสมาคมมอนเตสซอรี่ นำการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระมาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเด็กก่อนวัยเรียน ทางด้านการเคหะแห่งชาติจะเข้ามาช่วยตกแต่งห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับการเรียนของเด็ก พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความความปลอดภัย รวมทั้งสาธารณูปโภคที่สำคัญ ทั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

 

รัชดากล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตรไมตรีของพี่น้องชาวไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ประเทศไทยต้องผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบาก ความร่วมแรงร่วมใจทั้งจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ จะทำให้ประเทศไทยได้ก้าวผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ ไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและสามัคคี ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งมั่นและได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising