×

ส่องมุมมองต่างความเห็น 8 ปี ประยุทธ์ อยู่ต่อหรือพอแค่นี้

โดย THE STANDARD TEAM
10.08.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 158 วรรค 4 บัญญัติว่า นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่ง รวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง

 

เกิดประเด็นปัญหาว่า การดำรงตำแหน่ง 8 ปีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไร เพราะหากนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในยุค คสช. หลังรัฐประหารปี 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จะเกินวาระ 8 ปี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 แต่หากไม่นับการดำรงตำแหน่งก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 การดํารงตําแหน่งก็จะยังไม่เกิน 8 ปี 

 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising