×

ประยุทธ์ นั่ง ผอ.ศูนย์แก้โควิด-19 กทม. ตั้งทีมเฉพาะกิจบูรณาการด้านการแพทย์ ให้เลขาฯ สมช. นั่งประธาน อนุทินเป็นที่ปรึกษา

โดย THE STANDARD TEAM
05.05.2021
 • LOADING...
ประยุทธ์ นั่ง ผอ.ศูนย์แก้โควิด-19 กทม. ตั้งทีมเฉพาะกิจบูรณาการด้านการแพทย์ ให้เลขาฯ สมช. นั่งประธาน อนุทินเป็นที่ปรึกษา

วันนี้ (5 พฤษภาคม) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ได้ลงนามคำสั่งตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขโควิด-19 พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ตามที่ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เสนอรายละเอียด โดยมีนายกฯ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ แบ่งการทำงานเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่

 

 1. ฝ่ายอำนวยการ
  2. ฝ่ายปฏิบัติการการตรวจเชิงรุก
  3. ฝ่ายบริหารจัดหารผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง
  4. ฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่
  5. ฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน 

 

โดยให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระดับเขต ทำงานร่วมกับศูนย์ใหญ่ บริหารจัดการต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

 

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสาธารณสุข และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

 

 1. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
  2. นพ.อุดม คชินทร
  3. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
  4. นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสิทธุ
  5. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
  6. นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
  7. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล
  8. นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยมีคณะกรรมการ 22 คน ประกอบด้วย

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา
3. เลขาธิการ สมช. เป็นประธานกรรมการ
4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ
6. อธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการ
7. อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นกรรมการ
8. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกรรมการ
9. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรรมการ
10. อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นกรรมการ
11. อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการ
12. ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นกรรมการ
13. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการ
14. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นกรรมการ
15. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการ
16. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นกรรมการ
17. เสนาธิการทหาร เป็นกรรมการ
18. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ
19. นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นกรรมการ
20. อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและเลขานุการ
21. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. ผู้ช่วยเลขาธิการ สมช. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising