×

ประยุทธ์ร่วมบินปฐมฤกษ์ ดอนเมือง-เบตง หวังพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบินของชายแดนใต้

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ร่วมบินปฐมฤกษ์ ดอนเมือง-เบตง หวังพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบินของชายแดนใต้

วันนี้ (14 มีนาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา โดยรัฐมนตรีหลายกระทรวงร่วมติดตาม และข้าราชการในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

 

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวแสดงความยินดีที่เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานเบตง พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมสถาปัตยกรรมของอาคารสนามบินเบตงที่มีความสวยงาม ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอำเภอเบตงต่อไป

 

พล.อ. ประยุทธ์ ระบุว่า รัฐบาลพยายามผลักดันส่งเสริมให้เมืองเบตงเป็นต้นแบบในด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่มีศักยภาพการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเมืองชายแดนที่มีการเคลื่อนไหวทางด้านธุริจการค้า ประกอบกับพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง

 

พล.อ. ประยุทธ์ ยังขอให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวยะลาร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมท่าอากาศยานเบตงแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางอากาศของจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมกับฝากให้กองทัพ ฝ่ายความมั่นคง ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ฝากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และฝากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ดูแลแก้ไขปัญหา ลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ดีที่สุด 

 

จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดยกล่าวว่า ยินดีที่ได้มาพบประชาชนในวันนี้ ได้เห็นถึงความเจริญเติบโตของอำเภอเบตง ที่ผ่านมารัฐบาลเร่งรัดที่จะพัฒนาสนามบินเบตงตั้งแต่ปี 2558-2565 และจะพัฒนาต่อให้สอดคล้องกับภาคการขนส่งคน สินค้า การท่องเที่ยว ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising