×

ประยุทธ์ลงพื้นที่เชียงราย โชว์สเต็ปขับรถเกี่ยวนวดข้าว ให้กำลังใจชาวนา

โดย THE STANDARD TEAM
30.11.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) เวลา 13.35 น. ที่จังหวัดเชียงราย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานเกี่ยวข้าวรักษ์โลก พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 ก่อนร่วมพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรและเสวนาหัวข้อ ‘การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน’ โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ด้วย 

 

เมื่อเดินทางมาถึง พล.อ. ประยุทธ์ได้ทดลองขับรถเกี่ยวนวดข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ในแปลงนาของ พีระวิทย์ กันคล้อย เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี ลดการใช้สารเคมี ใช้จุลินทรีย์ในการดูแลรักษาและเพาะปลูกข้าว ทำให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดต้นทุนในการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพื้นที่หนองสลาบ บ้านน้ำม้า หมู่ที่ 10 ตำบลสถาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 ซึ่งมีกองทุนหมู่บ้านที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model จำนวน 20 กองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 500 ไร่ รวมทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 10,000 ไร่ 

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกับรัฐบาลอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่ภาคการผลิต การแปรรูป การตลาด การส่งออก ซึ่งทุกส่วนมีความสำคัญ การมีกระบวนการเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง ให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อน คำนึงถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน จะช่วยป้องกันการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศในอนาคต ซึ่งโครงการ BCG มีส่วนช่วยแก้ปัญหานี้ได้ และคาดหวังให้มีการขับเคลื่อนไปสู่ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ของประเทศต่อไป

 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising