×

ณัฐวุฒิ ส.ส. อนาคตใหม่ ทวงถามสิทธิ LGBT-ผู้ด้อยโอกาส-กลุ่มชาติพันธุ์ จุติ ไกรฤกษ์ เผยนายกฯ ย้ำไม่ทิ้งคนกลุ่มนี้ไว้ข้างหลัง

26.07.2019
  • LOADING...
ณัฐวุฒิ บัวประทุม

วันนี้ (26 ก.ค. 2562) ณัฐวุฒิ บัวประทุม ได้อภิปรายถึงประเด็นผู้ด้อยโอกาส ระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า จากการที่ได้อ่านนโยบายมาทั้งหมด อยากให้นายกฯ อธิบายความหมายของคำว่า ‘ผู้ด้อยโอกาส’ เหมือนกับที่ตนได้ให้คำนิยามหรือไม่ เนื่องจากพวกตนให้คำนิยามกับบุคคลเหล่านี้ว่า ไม่ได้ด้อยสิทธิหรือด้อยโอกาสในความหมายที่ต้องให้การสงเคราะห์ แต่กลับมองว่า คนเหล่านี้เป็นเจ้าของสิทธิของตัวเอง เป็นประธานแห่งสิทธิ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยถูกรายงานว่า มีอัตราการรังแกกันในโรงเรียน (Bullying) สูงเป็นอันดับที่สองของโลก ซึ่งที่ผ่านมามักจะพบเห็นข่าวเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ละเมิด หรือเด็กละเมิดเด็กกันเอง จึงตั้งคำถามว่า นโยบายเชิงป้องกันปัญหาเหล่านี้ของรัฐบาลคืออะไร ซึ่งมีงานวิจัยให้การยืนยันว่ามีเด็กที่ตกอยู่ในอันตรายเหล่านี้ทั้งหมดในประเทศไทยกว่า 2.7 ล้านคน 

 

ต่อมาคือเรื่องของความหลากหลายทางเพศ ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ในประเทศไทยยืนยันแล้วว่า จำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4.3 ล้านคน และอาจสูงถึง 7 ล้านคน แต่กลับไม่พบคำว่า ‘หลากหลายทางเพศ’ ปรากฏในการแถลงของนโยบาย แต่ถึงอย่างนั้นต้องขอบคุณนายกฯ ก็เคยผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีกระทรวงที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 แห่ง ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีรายงานตัวเลขผู้พิการจำนวน 3.7 ล้านคน ซึ่ง 50% ของผู้พิการยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ที่พูดถึงล้วนแต่เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน

 

นอกจากนี้ ณัฐวุฒิยังได้วอนต่อนายกรัฐมนตรีถึงกรณีที่มีการพูดถึงประเด็นของชาวโรฮีนจาว่า ให้แก้ไขคำพูดที่เคยใช้คำว่า ‘ปล่อยให้คนที่ต่างจากเรา เข้ามาอยู่ในประเทศเราจะมีปัญหา’ 

 

“ถ้าท่านนายกฯ จะกรุณาอธิบายว่า ท่านไม่ได้พูดแบบนั้น หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือผมเข้าใจผิดไป ก็นับว่าเป็นประโยชน์ที่ทำให้เราเห็นว่า ในฐานะประชาคมอาเซียน เราไม่ได้มองคนอื่นที่อยู่ประเทศเราแบบนั้น” ณัฐวุฒิ บัวประทุม กล่าว

 

อย่างไรก็ตาม จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลุกขึ้นมาตอบคำถามของณัฐวุฒิ บัวประทุม ในทันที โดยเน้นย้ำว่า นายกฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ และให้แนวนโยบายว่าทุกคนในสังคมต้องมีที่ยืนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี แม้จะไม่ปรากฏในนโยบายที่รัฐบาลแถลงก็ตาม แต่เร็วๆ นี้ก็เตรียมจัดทำเวิร์กช็อป เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางเพศที่มีมาโดยตลอด

 

แม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์ หรือคนชายขอบ ทางนายกฯ ได้มอบหมายว่าอย่าทิ้งคนกลุ่มนี้ไว้ด้านหลัง และได้ประสานงานกับสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อจัดการพบปะและทำงานเชิงรุกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนประเด็นของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม นับว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนและปัญหาใหญ่ โดยส่วนใหญ่เป็นอนาคตของประเทศ จึงพยายามหาแนวทางให้พวกเขาสามารถดูแลบุตรให้มีความสมบูรณ์ และมีความเท่าเทียมเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆ นอกจากนั้นสิ่งที่พยายามเน้นคือบูรณาการกับกระทรวงแรงงาน เพื่อหาอาชีพที่ยั่งยืนให้ผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

 

นอกจากนี้ นายกฯ ยังมีนโยบายในวาระเร่งด่วน คือการเตรียมประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เตรียมจัดทำแผนแม่บทปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย และย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญทุกเรื่อง และนายกฯ ย้ำเสมอว่า ให้เร่งทำงานให้เหมือนกับว่า คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเราเอง ซึ่งรัฐบาลจะเร่งทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising