×

เลขาธิการพรรคประชาชาติไม่เห็นด้วยข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย

โดย THE STANDARD TEAM
16.04.2019
  • LOADING...
พรรคประชาชาติ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวถึงกรณีมีผู้เสนอรัฐบาลแห่งชาติในส่วนตัวและในส่วนพรรคประชาชาติ ไม่เห็นด้วย เพราะการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ทราบเลยว่าพรรคการเมืองใดได้ ส.ส. ทั้งสองระบบจำนวนเท่าไร เนื่องจาก กกต. จะต้องมีกระบวนการ เช่น ใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง ใบดำ ที่จะมีผลอย่างยิ่งกับจำนวน ส.ส. และการพิจารณา ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ กกต. ยังไม่มีข้อยุติว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใด แม้จะมีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนแล้ว ขณะนี้ กกต. ยังส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอยู่

 

ที่สำคัญ รัฐบาลแห่งชาติ กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ให้อำนาจไว้ตามระบบเลือกตั้ง เมื่อรู้ผลการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย มีความยืดหยุ่น มีหลักการในการแก้ปัญหา หลักการประชาธิปไตยเป็นหลักสากล แม้ประเทศที่แตกต่างทางศาสนา เช่น พุทธ อิสลามในอินโดนีเซีย คริสต์ในยุโรป และฮินดูในอินเดีย ก็ยังปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีช่องทางให้แก้อยู่แล้ว

 

ประการต่อมา นักการเมือง ช่วงหาเสียงเราเรียกร้องให้ประชาชนเกิดความสามัคคีปรองดอง ไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ว่าถ้ามีความขัดแย้งทางการเมืองต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เมื่อทราบผลเลือกตั้ง พรรคการเมืองต้องสนับสนุนพรรคการเมืองที่มี ส.ส. มากกว่า 251 เสียงเป็นรัฐบาล

 

สิ่งที่ต้องกังวลคือการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงมากกว่า 376 เสียง และการเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า 251 เสียง มิเช่นนั้นการบริหารประเทศจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะถ้ามีกฎหมายหรือ พ.ร.บ. งบประมาณเข้าสภาแล้วมีเหตุผลไม่ดีพอจะถูกไม่ไว้วางใจ รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้

 

ดังนั้นทางฝ่ายการเมือง เมื่อรู้ผลเลือกตั้งควรหันหน้ามาคุยกันว่าทำอย่างไรที่จะออกจากความขัดแย้งได้ เพราะช่องทางประชาธิปไตยก็มีอยู่แล้ว

 

ดังนั้นการเสนอรัฐบาลแห่งชาติไม่เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตย และรัฐบาลแห่งชาติไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เมื่อพรรคการเมืองเสนอนโยบายรัฐบาลกับประชาชนแล้วจึงควรให้กระบวนการประชาธิปไตยแก้ปัญหา พรรคประชาชาติจึงไม่เห็นด้วยกับการเสนอให้มีรัฐบาลแห่งชาติ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising