×

มติเอกฉันท์ ที่ประชุมพลังประชารัฐเคาะชื่อ พล.อ. ประวิตร เป็นแคนดิเดตนายกฯ คนเดียว

โดย THE STANDARD TEAM
27.01.2023
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (27 มกราคม) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/ 2566 มีวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากติดภารกิจ

 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 500 คน เพื่อร่วมกันพิจารณาและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารพรรคให้สามารถเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมของพรรค 

 

ขณะที่วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และยังได้พิจารณาเลือก พล.อ. กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 358 คะแนน และบัตรเสีย 6 คะแนน 

 

ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้มีการเสนอชื่อ 3 คน ประกอบด้วย 1. สกลธี ภัททิยกุล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 332 คะแนน 2. บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 332 คะแนน 3. อภิชัย เตชะอุบล เป็นกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 334  คะแนน 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาจากสัดส่วนกรรมการบริหารพรรค โดยได้เสนอชื่อ ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค เป็นกรรมการสรรหาจากสัดส่วนกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 357 คะแนน มีบัตรเสีย 5 คะแนน

 

ทั้งนี้ ไพบูลย์ได้เสนอชื่อ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในที่ประชุม ให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising