×

พลังประชารัฐ แสดงจุดยืนคัดค้านแก้ ม.112 เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่เปลี่ยนแปลง

โดย THE STANDARD TEAM
20.10.2022
  • LOADING...
พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์

วันนี้ (20 ตุลาคม) ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงจุดยืนของพรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่เป็นบทบัญญัติในการคุ้มครองประมุขของรัฐ ซึ่งเราชัดเจนมาโดยตลอดต่อการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพรรคพลังประชารัฐจะยึดมั่นแนวทางนี้ ไม่มีเปลี่ยนแปลง  

 

นอกจากนี้ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยังมุ่งมั่นให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขจัดความเหลื่อมล้ำ และสานต่อพันธกิจเพื่อประชาชน คือสวัสดิการประชารัฐ ดูแลประชาชนทุกคนให้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ด้วยแนวคิด ‘จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน’ ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่จะดูแลประชาชนในทุกช่วงชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจประชารัฐ ด้วยการสร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม ตลอดจนสังคมประชารัฐ ที่มุ่งขับเคลื่อนสังคมให้สงบสุข เข้มแข็ง และแบ่งปัน

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising