×

สั่งด่วน! ตำรวจทุกนายต้องเป๊ะ ติดชื่อหน้าอกขวา-ตัดผมสั้น วินัยเคร่งครัด

16.11.2017
  • LOADING...

     ระเบียบวินัยที่เคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ แสดงออกได้จากการแต่งกาย และทำตามกฎที่วางไว้ เพื่อให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

     ล่าสุด พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ออกคำสั่งวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุด เลขที่ 0007/01 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยทั่วประเทศ ประกอบด้วย นครบาล ภ.1-9 สอบสวนกลาง และ ตชด. ใจความอ้างถึงหนังสือศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำชับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ กรณีให้ข้าราชการตำรวจทุกนายติดป้ายชื่อบริเวณหน้าอกด้านขวาเหนือกระเป๋าทุกครั้งที่แต่งเครื่องแบบทุกชนิด และเพื่อให้การแต่งกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งกายและทรงผมของข้าราชการ

     พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงแจ้งกำชับตำรวจฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่ทุกนาย ต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อย โดยเฉพาะขณะแต่งเครื่องแบบ และสวมหมวกทุกชนิดต้องมีทรงผมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง และให้นำไปเพิ่มเติมเป็นหัวข้อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจอีกส่วนหนึ่งด้วย

     ทั้งนี้ให้จเรตำรวจกวดขันการปฏิบัติตามคำสั่ง หากพบข้อบกพร่องให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จึงเรียนเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising