×

3 ฉากทัศน์ผลสอบวินัย ตัดสินชีวิตตำรวจ ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล’

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2024
 • LOADING...

ขณะนี้ ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล’ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตกอยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหา ทั้งในส่วนของคดีอาญาเรื่องเว็บพนันออนไลน์ และการกระทำผิดวินัยร้ายแรงในฐานะเจ้าพนักงานตำรวจ

 

การดำเนินการหลังจากนี้ในส่วนของ ‘คดีอาญา’ และ ‘การสอบวินัย’ ของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ จะเดินหน้าไปพร้อมกันตามขั้นตอน

 

THE STANDARD ชวนพิจารณา 3 ฉากทัศน์ในการถูกตั้งสอบวินัยร้ายแรงของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ว่าในท้ายที่สุดผลที่ตามมาจะเป็นไปในทิศทางใดได้บ้าง หาก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ถูกตัดสินว่า…

 

 

ทางที่ 1: ผิดวินัยร้ายแรง

 • ปลดออกจากราชการ: ได้รับสิทธิสวัสดิการ
 • ไล่ออกจากราชการ: ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการ

 

ทางที่ 2: ไม่ผิดวินัยร้ายแรง แต่ถูกพิจารณาว่าประพฤติไม่เหมาะสม

 • กลับมารับราชการตามเดิม
 • ถูกลงโทษ ภาคทัณฑ์

 

ทางที่ 3: ไม่ผิดวินัยร้ายแรง

 • กลับมารับราชการตามเดิม ปฏิบัติเสมือนไม่เคยถูกสั่งให้ออก ได้รับการชดเชยตามเหมาะสม

 

 

ประเภทความผิดวินัยร้ายแรง

 • ประพฤติชั่ว: ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์การเป็นข้าราชการตำรวจ
 • ประพฤติชั่วร้ายแรง: ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์การเป็นข้าราชการตำรวจและต่อหน่วยงานราชการ เช่น สมคบโจร

 

หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดอาญาต้องโทษตั้งแต่จำคุกขึ้นไป จะถือว่ามีความผิด ‘ปรากฏชัดแจ้ง’ จะทำให้ผู้นั้นถูกลงโทษวินัยทันทีตามกฎ ก.ตร. โดยไม่ต้องตั้งกรรมการวินัยสอบ

 

 

ระยะเวลาพิจารณาโทษวินัย

 1. เรียกประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ภายใน 15 วัน
 2. คณะทำงานรวบรวมพยานหลักฐาน ภายใน 60 วัน
 3. แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหา ภายใน 15 วัน
 4. ผู้ถูกกล่าวหารวบรวมพยานหลักฐานมาชี้แจง ภายใน 60 วัน
 5. คณะกรรมการประชุมลงมติ ภายใน 30 วัน
 6. ผบ.ตร. ออกคำสั่ง ภายใน 60 วัน

 

สรุป เร็วสุดคือ 240 วัน

สามารถขยายเวลาต่อจากข้อ 6 ได้อีก 30 วัน โดยนายกฯ จะเป็นผู้ออกคำสั่ง พร้อมสั่งลงโทษ ผบ.ตร. ที่ไม่สามารถออกคำสั่งได้

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

อ้างอิง: กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising