×

Dating App

4 พฤษภาคม 2023

Dating App เปลี่ยนโลกความรักความสัมพันธ์ไปยังไงบ้าง

Dating App หรือแอปนัดเดตถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำความรู้จักคนใหม่ๆ ความสัมพันธ์ใหม่ ที่ทำได้อย่างส่วนตัว ควบคุมได้ และได้รู้จักคนที่อยู่นอกเหนือวงจรในชีวิตประจำวัน แต่หลายคนก็ยังไม่กล้าใช้ ทั้งกลัวอันตราย และมีทัศนคติว่าการใช้แอปนัดเดตเป็นเรื่องแปลก   Open Relationship ชวนคลี่มายาคติเกี่ยวกับการใช้ Dating App ที่แน่นอนว่ามีทั้งด้านบว...


X
Close Advertising