×

ประวัติศาสตร์ ‘ตลาดทุนไทย’ | WEALTH HISTORY EP.54

18.03.2024
  • LOADING...

WEALTH HISTORY EP.54 นี้ ชวนส่องประวัติศาสตร์ ‘ตลาดทุนไทย’ ผ่านเลนส์การลงทุนในอดีต ร่วมหาคำตอบว่าคนไทยเริ่มลงทุนเมื่อไร และรู้จักบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. รวมถึงพัฒนาการตลาดทุนไทย แบบเข้าใจง่าย ติดตามได้กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Content Creator ศนิชา ละครพล

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข

Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman ณัฐพงษ์ กุลพันธ์, ศักดิภัท ประพันธ์วรคุณ

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Coordinator & Admin ทิวาพร ปิ่นสุข

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร, นัฐฐา สอนกลิ่น, วรินทร สายอาริน

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, พงศกร เพ่งพิศ

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising