×

ฮ่องกง: ศูนย์กลางการเงินโลก? | WEALTH HISTORY EP.28

19.03.2023
  • LOADING...

WEALTH HISTORY EP. 28 ชวนพูดคุยถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ก่อนหน้านี้เคยมีสถานภาพเป็น British Crown Colony ประมาณ 130 ปีด้วยกัน พื้นที่เพียงกว่าหนึ่งพันตารางเมตร หรือเล็กกว่ากรุงเทพมหานคร ทำไมจึงผงาดขึ้นมาอยู่บนเวทีเศรษฐกิจการลงทุนของโลกได้อย่างโดดเด่น เกาะที่มีประวัติศาสตร์สั้นๆ แห่งนี้จะมีที่มาอย่างไร ไปฟังกับโฮสต์ประจำรายการ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข
Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman พนาธร ไชยกุล

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Coordinator & Admin พิชญ์สินี ยงประพัฒน์

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster  ไชยพร ศิริกลการ

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising