×

ยาชีววัตถุ ยาแห่งอนาคต

20.03.2024
  • LOADING...

‘ทำไมประเทศไทยต้องลงทุนในยานวัตกรรม?’

 

อุตสาหกรรมยากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค ‘ยาชีวเภสัชภัณฑ์’ ซึ่งมีโมเลกุลที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพกว่ายาเคมีที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน แต่การที่จะทำให้ยาดังกล่าวมีราคาที่เข้าถึงประชาชนทุกคน จำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนทาง Clinical Research อย่างมหาศาล

 

Health is the New Wealth อีพีนี้ เคน นครินทร์ จะมาพูดคุยกับ ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล ที่ปรึกษาฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ถึงอนาคตอุตสาหกรรมยาไทย และข้อเสนอแนะในการที่จะทำให้ยานวัตกรรมสามารถเข้าถึงทุกคนได้

 


สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Team

Archive Team

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising