×

เวียดนามยุครวมชาติ จรยุทธ์เวียดกง ไซ่ง่อนแตก สยบอเมริกา ตอน 2/3

09.05.2024
  • LOADING...

ประเทศที่รบจนจักรวรรดิฝรั่งเศสต้องถอยกลับบ้าน สู้ยิบตาจนสามารถสยบพญาอินทรีผู้ไม่เคยแพ้ สู่วันที่เวียดนามรวมเป็นหนึ่งภายใต้การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์

 

Global Economic Background เอพิโสดนี้ เล่าประวัติศาสตร์เวียดนามยุคสงครามในสมรภูมิเดียนเบียนฟู สู่การสู้รบกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในสมรภูมิเวียดนามใต้ เพราะอะไรคอมมิวนิสต์เวียดนามถึงกลายเป็นผู้ชนะ ยุทธวิธีการรบที่พวกเขาใช้คืออะไร นี่คือสิ่งที่น่าเรียนรู้

 


สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising