×

พลเมืองสิงคโปร์ ทุกคนคือลีกวนยู ตอน 2/2

09.12.2023
  • LOADING...

นอกจากผู้นำที่มองไกล ตัดสินใจอย่างเฉียบคม และการนำอย่างเด็ดเดี่ยว สิ่งที่เป็นทรัพยากรสำคัญนำพาสิงคโปร์มายืนแถวหน้าของโลกคือ ‘พลเมืองสิงคโปร์’ 

 

สิงคโปร์สร้างคนอย่างไร? ทำไมถึงมีคำกล่าวที่ว่า พลเมืองสิงคโปร์ทุกคนคือลีกวนยู? ติดตามได้ใน Global Economic Background เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising