×

รวมทุกคำตอบคอลลาเจนบนผิวหน้า และวิธีดูแลรักษาให้อ่อนเยาว์

05.08.2023
  • LOADING...

คอลลาเจนคือโปรตีนที่ช่วยสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่คอลลาเจนที่หลายคนคุ้นเคยคือคอลลาเจนที่อยู่บนผิวหนัง เพราะเกี่ยวข้องกับความอ่อนเยาว์และกระชับ

 

เอพิโสดนี้ Top to Toe จะมาตอบทุกความสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจนบนผิวหนังใบหน้าว่ามันสร้างได้อย่างไร ศัตรูตัวร้ายที่ทำให้เสื่อมสภาพคืออะไร และจะมีวิธีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้อย่างไร เพื่อให้อยู่บนผิวหนังและดูอ่อนเยาว์ไปได้นานที่สุด

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรินทร สายอาริน และ วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising