×

ธนาคารไทยเครดิต โต 2 พันล้าน เจาะกลุ่ม Underserved

24.01.2024
  • LOADING...

หนึ่งในเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย คือการที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบอย่างครอบคลุม โดยมุ่งเป้าไปที่‘กลุ่ม Underserved’ และ ‘ธุรกิจรายย่อย’ ที่มีความเสี่ยงสูงจนทำให้ธนาคารบางรายมองข้ามคนกลุ่มนี้ไป

 

The Secret Sauce อีพีนี้จะมาพูดคุยกับ วิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ผู้ที่มองเห็นโอกาสในความเสี่ยงของกลุ่มคนตัวเล็กพร้อม ‘โมเดลนายแบงก์เดินตลาด’ ที่ทำให้สามารถคว้าโอกาส ที่ไม่มีธนาคารไหนกล้าเสี่ยง

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Team

Archive Team

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising