×

Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะสำคัญที่สุดของผู้นำในศตวรรษที่ 21

10.05.2019
  • LOADING...

คุณคิดว่าทักษะอะไรจำเป็นมากที่สุดในศตวรรษที่ 21

 

ยูวัล โนอาห์ แฮรารี (Yuval Noah Harari​) ผู้เขียนหนังสือ เซเปียนส์: ประวัติย่อมนุษยชาติ (Sapiens: A Brief History of Humankind) และ 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 (21 Lessons for the 21st Century) ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ

 

โดยได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่า เพราะความท้าทายที่มนุษย์ต้องเผชิญในปัจจุบัน ส่งผลต่ออนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้พวกเราต้องติดอาวุธพร้อมเสริมสร้างทักษะ เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการแทรกแซงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

เคน-นครินทร์ เล่าถึง 5 ทักษะเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ทักษะสำคัญที่สุดของผู้นำในศตวรรษที่ 21 ในรายการ The Secret Sauce

 
ยูวัล โนอาห์ เล่าถึงคำแนะนำสำหรับการรับมือต่อความท้าทายในศตวรรษที่ 21

 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

หนังสือ On Emotional Intelligence ของ Harvard Business Review เล่าเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า ผู้นำแต่ละคนมีคาแรกเตอร์และจุดแข็งแตกต่างกัน บางคนสามารถสั่งการได้ดี บางคนเก่งเรื่องการวางแผน บางคนมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล แต่จากผลวิจัย 90% ผู้นำที่ดีมักมีความฉลาดทางอารมณ์เหมือนกัน สิ่งนี้จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำ

 

แดเนียล โกลแมน หนึ่งในผู้เขียนบทความของหนังสือเล่มเดียวกันนี้ เขียนถึงประเด็น What makes a leader? อะไรทำให้คนสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ โดยพูดถึงความฉลาดทางอารมณ์ 5 ข้อ ดังนี้

 

thesecretsauce

Photo: hbr.org

 

1. Self-Awareness การตระหนักรู้ในตัวเอง

ผู้นำที่ดีควรเข้าใจในจุดแข็ง จุดอ่อน คุณค่า แพสชัน และเรื่องอื่นๆ ของตัวเองได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าเมื่อไรที่ผู้นำขาดสิ่งเหล่านี้ เขาจะไม่สามารถบริหารงานออกมาได้ดีมากนัก ยกตัวอย่างผู้นำที่รู้ตัวว่าตัวเองทำงานได้ช้า ไม่ถนัดงานที่ต้องใช้ความรวดเร็ว สิ่งที่เขาต้องทำต่อมาคือการวางแผนทำงานให้เสร็จล่วงหน้าก่อนกำหนดส่งอย่างน้อย 2-3 วัน ไม่ใช่ค่อยมาทำให้ทันเดดไลน์

 

ดังนั้นการตระหนักรู้ในตัวเอง ทำให้ผู้นำมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง รู้จักดึงคุณค่าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รู้ว่างานที่ทำอยู่ทำไปเพื่ออะไร โดยวิธีการหาสิ่งเหล่านี้ ควรเริ่มจากการตอบคำถามตัวเองบ่อยๆ และหมั่นเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตให้มาก

 

2. Self-Regulation การสามารถควบคุมตัวเองได้

การควบคุมอารมณ์ คิดก่อนพูด คิดก่อนทำ ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่ผู้นำควรมี เพราะถ้าผู้นำขาดสิ่งนี้ อาจไม่สามารถทำให้ผู้ตามไว้เนื้อเชื่อใจตัวเองได้มากพอ ยกตัวอย่างผู้นำที่ใช้อารมณ์ในการทำงาน ด่าทอเมื่อไม่พอใจ ใช้ความรุนแรงเมื่อลูกน้องทำผิด จนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี และไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยในที่สุด

 

3. Motivation การมีแรงจูงใจจากภายใน

หากผู้นำมีแรงจูงใจที่ดี ย่อมมีแรงกระตุ้นมากพอที่จะอยากทำให้งานประสบความเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับผู้นำเก่งๆ หลายคนไม่หยุดที่จะเรียนรู้ พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ไม่ได้ทำงานแค่เพื่อเงินเดือน ตำแหน่ง เกียรติยศเพียงอย่างเดียว

 

4. Empathy รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ผู้นำควรเข้าใจความรู้สึกของผู้ร่วมงาน และมีส่วนช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในหนังสือยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า Empathy เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก 1.) แทบทุกคนต้องทำงานเป็นทีม การเข้าใจคนที่เราทำงานด้วยย่อมช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น 2.) การทำงานมีความไร้พรมแดนมากขึ้น คนต้องเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย 3.) การแย่งตัวคนเก่งไปจากทีมหรือองค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ความ Empathy จะเป็นส่วนหนึ่งในการมัดใจคนเหล่านั้นให้เลือกอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง

 

5. Social Skill สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่ของผู้นำคือการทำงานให้สำเร็จโดยมีทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ไม่มีใครทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจึงมีส่วนสำคัญในการซื้อใจให้คนทำงานร่วมกันได้ตามเป้าหมายนั่นเอง

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

The Host นครินทร์ วนกิจไพบลูย์

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producers เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์, ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Episode Editor เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising