×

บทสรุป New Normal จากงาน THE STANDARD Economic Forum ตอน 3

07.06.2020
  • LOADING...

เคน นครินทร์ สรุปบทเรียน 8 หัวข้อสุดท้ายจากงาน THE STANDARD Economic Forum ตอน 3

 

  1. The New Media Landscape ภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมการเสพสื่อหลังโควิด-19
  2. Trust Economy เศรษฐกิจของความไว้ใจกับการขับเคลื่อนโลกหลังโควิด-19
  3. Urban Life Transformation โลกอนาคตของการออกแบบเมือง เมื่อบ้านเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง
  4. The Future of Tourism ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยแห่งอนาคต
  5. Digital Transformation เมื่อไวรัสบังคับให้โลกหมุนไว เราจะชนะได้อย่างไร
  6. The Next Chapter of Health ยุทธศาสตร์สุขภาพแห่งอนาคต
  7. Reimagine Thailand ประเทศไทยในโลกใหม่ โอกาสอยู่ตรงไหน
  8. Rethinking New Normal บทสรุปยุทธศาสตร์ประเทศไทยในโลกหลังโควิด-19

 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


Credits

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข, นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producer นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Co-Producer & Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Creative ภัทร จารุอริยานนท์

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ 

Video Editor ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Music westonemusic.com

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising